УГОДА КОРИСТУВАЧА (ЗГОДА НА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ)

1. Загальні положення 

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) WEB-сайтом https://embroideredgem.com (далі – Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту і визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов’язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сайту.

1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту,його ресурсів і сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди.

1.4. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті.

1.5. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, терміни матимуть наступні значення:

 • WEB-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. Це визначення може змінюватись відповідно до визначення згідно чинного законодавства України, а саме ст.17 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
 • Піддомен (Сайт) – складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо.
 • Згода – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди без підпису її письмового примірника Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Угоді, не є згодою.
 • Користувач – особа, яка зайшла на Сайт, з метою придбання товару та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту(згоди) даної Угоди Користувача.
 • Контент (вміст) — будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) – тексти, графіка, мультимедіа — вся дозволена інформація, яку Користувач може використовувати під час відвідування Сайту, з дотриманням чинного законодавства України, як правило, тільки для особистого користування.
 • Фрейм (HTML) — у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту.
 • Сторони — Адміністрація сайту та Користувач.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності з нормами міжнародних договорів і сформованими в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.

 1. Статус Сайта

2.1. Сайт — є комерційним Інтернет-ресурсом, який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі та забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.

2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого поддомена) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України та нормами міжнародних договорів.

2.3. Цією Угодою встановлені умови, згідно з якими права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись, авторськими розробками систематизованої інформації, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту, належать Адміністрації Сайту.

2.4. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну Згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайта. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років.

2.5. Існуючий на даний момент Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

2.6. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються у режимі он-лайн відповідно до поточного стану роботи Сайту, і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь – якої персональної інформації у зв’язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов’язані з купівлею відповідного для цього обладнання і наладкою відео-зв’язку на Сайті вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

 1. Адміністрація Сайту

3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється фізична особа-підприємець Аторіна Світлана Іванівна Спільне, реєстрація здійснена відповідно до законодавства України, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2455302606. Адреса місцязнаходження: Україна, 41672, Сумська область, Конотопський район, село Карабутове, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 39. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв’язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України та міжнародними договорами, можуть бути спрямовані на поштову адресу фізичної особи-підприємця Аторіної Світлани Іванівни, зазначеній у п. 3.1. цієї Угоди.

3.2. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.

3.3. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту, та будь яких інших з переліку тих, які присутні на Сайті. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

 1. Статус Користувача

4.1. Використання Користувачем Сайту є безкоштовним та добровільним. Адміністрація надає Користувачу доступ до інформації, що розміщена на Сайті.

4.2. Користувачами Сайту можуть бути юридичні особи, зареєстровані належним чином в установленому порядку та/або фізичні особи — Користувачі, які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку, зазначеного в п. 2.4. цієї Угоди, володіють відповідними повноваженнями і використовують певні сервіси та ресурси Сайту протягом строку, визначеного Адміністрацією.

4.3. При використанні Сайту Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування заявки та подальшого контактного зв’язку з Користувачем, а саме П.І.Б. та контактний номер телефону. 

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх дій на Сайті створюється заявка на зворотній зв’язок.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов’язки, пов’язані з використанням та функціонуванням Сайту.

4.7. Якщо Користувач надає недостовірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право відмовити у використанні сервісу Сайту без обґрунтування підстав такої відмови.

4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом подання заявки на Сайті, Користувач добровільно підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, наданих Адміністрації. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

 1. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:

 • Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
 • Можливість коментувати матеріали Сайту;

5.2. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов’язаний:

 • дотримуватися положень чинного законодавства України та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
 • надавати достовірні і повні дані при укладені цієї Угоди та наданні згоди на обробку персональних даних;

5.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення таких дій.

5.4. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:

5.4.1. водити Користувачів та Адміністрацію сайту в оману щодо своєї особи, а також поширювати будь-яку іншу недостовірну інформацію;

5.4.2. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати або іншим чином використовувати будь- яку інформацію, яка:

містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або

порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;

є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру; містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;містить екстремістські матеріали; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб; містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі “цифрових наркотиків” (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання; має характер шахрайства; порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, а також норми міжнародних договорів.

5.4.3. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Сайту і третіх осіб;

5.4.4. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Адміністрації та Користувачів Сайту;

5.4.5. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

5.4.6. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

5.4.7. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

5.4.8. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

5.4.9. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

5.4.10. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві згідно з окремою угодою з Адміністрацією Сайту;

5.4.11. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги та Інформацію отриману з Сайту для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з умовами окремої угоди з Адміністрацією;

5.4.12. Розміщувати комерційну та політичну рекламу.

5.4.13. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або по іншим причинам є небажаною для розміщення на Сайті.

5.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті або повідомляє іншим Користувачам.

5.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов’язаний відмовитися від її виконання , проінформувавши про це Адміністрацію Сайту у вигляді письмового звернення.

 1. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

6.1 Адміністрація Сайту має право:

 • на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду за умови надіслання в подальшому зміненої Угоди для погодження з Користувачем.
 • направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги згідно чинного законодавства України.

6.2. Адміністрація Сайту зобов’язується:

 • здійснювати захист інформації наданої Користувачем від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також від інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма, що знаходяться в її розпорядженні, технічними засобами;
 • у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
 • надавати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.
 • на вимогу Користувача надавати інформацію про Послуги.

 1. Умови про інтелектуальну власність

7.1. Адміністрація Сайту має виключні права на Контент, розміщений на Сайті.

7.1.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх збірки (далі – Контент), є об’єктами виключних прав Адміністрації, всі права на ці об’єкти захищені. Всі об’єкти (Контент), розташовані на сторінках Сайту, містять конфіденційну інформацію і охороняються законодавством України, а також нормами міжнародних договорів.

7.1.2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України і нормами міжнародних договорів, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у Фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу Адміністрації Сайту як правовласника, крім випадків, коли Адміністрація Сайту висловила свою згоду на вільне використання Контенту у письмовій формі.

7.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоди охоронюваним законом інтересам Адміністрації Сайту.

7.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

7.1.5. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності при відсутності згоди правовласника на такі дії.

7.1.6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді без попереднього письмового дозволу правовласника категорично заборонено.

7.1.7. Ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

7.2. Адміністрація Сайту може переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і без попередження видаляти або переміщати будь-який Контент або Користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

7.3. Сайт і Контент третіх осіб.

7.3.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб).

7.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або їх вмісту.

7.3.3. Розміщені на Сайті посилання або правила зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

7.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

7.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачу варто керуватися нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

 1. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

8.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку із використанням Сайту у відповідності до чинного законодавства України і норм міжнародних договорів.

8.2. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

8.3. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і має право вживати заходи щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення додержання вимог законодавства України, а також норм міжнародних договорів.

8.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

8.5. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту, але не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації.

8.6. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликане або пов’язане зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями розміщеними на Сайті.

8.7. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

 • Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення Сайту поставляються у режимі он-лайн відповідно до поточного стану роботи Сайту. Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів;
 • Щоб уникнути непорозумінь, Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщеними на ньому посиланнях і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація Сайту настійливо рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне програмне забезпечення;
 • Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що скачує з Сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може бути заподіяно комп’ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;
 • Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв’язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту знала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація Сайту прикладає зусилля для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної сили. Адміністрація Сайту не здійснює перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України, а також нормам міжнародних договорів. Користувач повністю розуміє і погоджується з тим, що:

Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, наданої та/або розміщеної Користувачами без попередження у випадку:

 • отримання обов’язкових до виконання рішень органів влади, а також на підставі норм міжнародного права;
 • вимоги власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Користувачем Сайту;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших Користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням;
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті у відповідності з даною Угодою.

 1. Конфіденційність

9.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.

9.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України та норм міжнародних договорів.

9.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.

9.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, та нормами міжнародних договорів.

 1. Прикінцеві положення

10.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів.

10.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

10.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.4. Ця Угода вступає в силу з моменту її погодження і діє протягом невизначеного терміну.

10.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.

10.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним, це не буде впливати на дійсність інших положень цієї Угоди.

Продовжуючи роботу на цьому Сайті, Ви тим самим погоджуєтеся з вищезазначеним, розумієте та даєте згоду на всі умови.

 

By using our website, you (the visitor) agree to allow third parties to process your IP address, in order to determine your location for the purpose of currency conversion. You also agree to have that currency stored in a session cookie in your browser (a temporary cookie which gets automatically removed when you close your browser). We do this in order for the selected currency to remain selected and consistent when browsing our website so that the prices can convert to your (the visitor) local currency